... technolgie zítřka u Vás již dnes

NANO Technologie

Nanotechnologie jsou jedním s nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím současnosti. V blízké budoucnosti se s nanotechnologie stanou běžnou součástí našeho každodenního života.

Společnost NANO Detox se zaměřuje na rozšíření nanotechnologií zejména ve dvou oblastech.

Multifunkční nátěry

Multifunkční nátěry FN® druhé generace jsou jedním z mála nanotechnologických produktů na trhu, které umí efektivně likvidovat celou řadu nežádoucích polutantů a na nich navázaných organických látek bez použití chemických prostředků.

Nanotechnologická sanační suspenze FN2® je určena pro vnitřní i venkovní použití. Jejím nanesením se vytvoří svrchní transparentní minerální fotokatalytická ochranná vrstva s vysokým obsahem nano oxidu titaničitého (TiO2). Tato vrstva účinně likviduje ve vzduchu obsažené organické a anorganické polutanty, viry, bakterie a další mikroorganismy. Povrch je dlouhodobě funkční a ani po pěti letech nevykazuje oslabení své funkčnosti.

Na povrchu opatřeném aplikací FN® se po jeho zaschnutí vytvoří velmi tenká vrstva, která má mimořádně silný fotokatalytický efekt. Pro aktivaci je potřeba dostatečné množství UV A záření o vlnové délce 350 – 365 nm, kterého je za denního slunečního svitu dostatek. V místnostech a uzavřených objektech se musí fotokatalytická vrstva nasvítit UV A zářením uměle z důvodu filtrace UV záření okenním sklem.

UV A záření o potřebné vlnové délce 350 – 365 nm je lidskému zdraví zcela neškodné a je přirozenou součástí spektra denního světla. Pro umělé nasvícení se používají speciální zářivkové trubice rozměrově shodné s klasickými trubicovými zářivkami, které jsou běžně v prodeji. Potřebné množství UV A záření pro aktivaci fotokatalytické ochrany je 1 W na 1 m2 ošetřeného povrchu.

K likvidaci nežádoucích látek (například molekul chemických látek, prachových částic, virů, bakterií, sporů) dochází při kontaktu s aktivní vrstvou FN®, která je po kontaktu eliminuje oxidací vzdušným kyslíkem a rozloží je na vodu a kysličník uhličitý. Dojde v podstatě ke "spálení" nežádoucích látek. Touto cestou je fotokatalytický povrch objektu natřeného suspenzí FN® schopen účinně rozkládá většinu karcinogenních látek, alergenních a jinak zdraví ohrožujících látek, které jsou obsaženy v imisích z průmyslové výroby a automobilové dopravy.

V běžných povětrnostních a rozptylových podmínkách pražské aglomerace nebo Ostravska je 1m2 FN® povrchu na fasádě domu schopen vyčistit za rok cca 3 000 000 m3 vzduchu od 50% imisí. V interiéru je nátěr stropu a zdí suspenzí FN® jedinou účinnou ochranou před imisemi které do místností pronikají z venkovního prostředí.

Čištění vody

Systém AQ3 je energeticky úsporná jednotka na čištění vody. Skládá se ze soustavy elektronicky řízených 3D nano membrán a speciálních jednotek na úpravu a obohacování vody minerály.

AQ3 – Systém čištění vody může být nainstalován na jakýkoliv vodní zdroj. Čistí vodu kontaminovanou organickými ale i anorganickými částicemi.

Čističek vody existuje celá řada avšak předností filtračního systému AQ3 jsou minimálními provozní náklady. Toto zařízení má extrémně nízký příkon a potřebuje výrazně nižší tlak k průchodu vody čistícím zařízením. Reálná spotřeba je i v režimu proplachování 25 až 30 W za hodinu při produkci 1,5 - 3 m3 očištěné vody za 24 hodin.

Jedná se o naprosto unikátní řešení. Vývoj se ubíral cestou metody snižování ztrát, což se povedlo i díky tomu, že nebylo přistoupeno na používání membrán typu reverzní osmózy, která potřebuje čerpadlo s vysokým ziskovým příkonem a s vysokou ztrátou. Naopak bylo použito vlastní čerpadlo s elektronikou a hlavně suché membrány.

Celý systém pracuje zjednodušeně řečeno tak, že načerpání vody z neznámého nebo "kontaminovaného" zdroje se děje pod minimálním tlakem mezi 1 až 2 bary. Voda přichází do 100 mic hrubého předfiltru, kde se zachycují pevné částice, kamínky, listí apod. Následně to jde takováto voda do tzv. detoxifikačního zeolitového kombinovaného filtru, který absorbuje případné toxiny jako je např. arzén. Navíc se i zlepšuje PH vody. Takto upravená voda jde postupně přes soustavy filtrů - od 50 mic filtru, 10-ti mic, 5-ti mic, 1 mic až po 0,5 mic filtru. Následně tato voda prochází systémem spirálních modulů membránového typu. Součástí této membrány je tzv. magnetická pulzní rezonance, která dovoluje na membráně levitovat částice do prostoru. Nečistoty jsou odváděny průběžně ze zařízení pryč zpětným proplachem systému.

Voda se pak následně přes vakuovou pumpu dostává do kaskády nanofiltrů membránového typu. Na výstupu se takto čistá voda sterilizuje UV-C lampou kdy dochází k likvidaci DNA / RNA bakterií, virů, sporů plísní apod.

Takto upravená voda sterilizovaná natéká do zásobní nádrže nebo kubikonu. Z kubikonu se vrací zpátky přes UV lampu, kde se znova sterilizuje, protože je předpoklad, že může vzniknout nějaká sekundární kontaminace v případě, že se voda nebude používat několik dnů až týdnů. Takto ošetřená voda je schopna v kubikonu bez další degradace vydržet až 120 dní.

HFM modul zachycuje a z vody odstraňuje mrtvá částice bakterií, např. nebezpečné bakterie legionelly a dále se již takto upravená voda distribuuje pro účely sprchování, do myček, praček, k mytí a k zalévání. Tímto procesem získáme vodu technologickou nebo užitkovou.

Pokud požadujeme pitnou vodu, musí proběhnout další proces úpravy. Z HFM modulu voda směřuje do filtru s kokosovým vláknem. Zde se získává chuť a určitá mineralizace vody. Dále voda prochází přes tzv. catridge negativních iontů, to znamená, že do vody je dodáno cca 2000 negativních iontů na cm2. Takto upravená voda, o které mluvíme jako o strukturované, prochází do mineralizační patrony, kde jsou nejvíce zastoupeny vápník, hořčík, sodík, jód, flór a další prvky, které jsou potřebné nebo vhodné pro lidský organizmus. Takto upravená a mineralizovaná voda prochází další cartridgí nebo patronou, kde rozkmitáním molekul dochází k okysličení vody. Následně se tato okysličená voda dostává do další patrony, tzv. TMC optimalizéru. TMC optimalizér je schopen při nízké mineralizaci potřebné minerály dodat a naopak při vysoké mineralizaci ubrat. Navíc má i sterilizační účinky. Takto upravená vysoce kvalitní pitná voda jde do distribuční sítě.

Systém AQ3 se velmi jednoduše instaluje. Jeho malé rozměry mohou být uzpůsobeny pro použití v různých systémech. Při pravidelné údržbě je životnost systému 30 let. Veškeré procesy jsou řízeny velmi sofistikovanou elektronikou, která zabezpečuje neustálý dohled a korekci nastavených hodnot. Její součástí je měření životnosti jednotlivých komponentů, které upozorní na nutnou výměnu některé ze součástí.

Systém AQ3 vytváří vysoce kvalitní pitnou vodu, která splňuje veškeré nároky na nezávadnost, chuťové a mikrobiologické požadavky, což dokladují vydané certifikáty a hodnocení příslušných státních institucí. O tom, že se jedna o převratnou technologii svědčí i vyjádření technologického centra Akademie věd ČR.

Systém AQ3 má vysokou kapacitu, zvládá globální, městské i průmyslové čistící nároky. Je vhodný pro použití jak v domácnostech, tak i pro reservoáry s vodou v hotelích, továrnách, průmyslových zónách a firmách. Také je vhodný pro čištění odpadních vod, mobilní čističky vody a pro lodě a jachty jako zdroj pitné vody.

Výrobu sterilizované technologické a pitné vody ocení záchranné systémy, nemocnice nebo armáda. Množství obsahu minerálních látek a kyslíku může být jednoduše uzpůsobeno pro využití ve farmaceutických, potravinářských a dalších obdobných provozech.

Systém AQ3 je cenově dostupné zařízení s nízkoenergetickými nároky a vysokou kvalitou upravené vody bez nutnosti použití chemických přísad.